Over de hosting nieuwsbrief

Wiens initiatief is de Kampeernieuwsbrief?
Van vergelijkhosts.nl

Welke gegevens slaan wij van u op als u zich aanmeldt voor de hosting nieuwsbrief?
– Emailadres
– IP adres
– De gegeven van u social media profielen

Worden mijn persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking gesteld?
Neen, uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?
Uitsluitend in de database van het nieuwsbrievensysteem, op back-up bestanden en mogelijk op bestanden die tijdelijk worden gebruikt voor onderhoud van het nieuwsbrievensysteem. Deze tijdelijke bestanden           worden na gebruik weer gewist cq. verwijderd.

Wie hebben er toegang tot mijn gegevens?
Uitsluitend medewerkers van vergelijkhosts.nl

Hoe gebruikt ISN mijn gegevens?
Om u 2 maal per maand de hosting nieuwsbrief te kunnen sturen.
Mogelijk zal de hosting nieuwsbrief in de toekomst wordt ondersteund             door enkele commerciële uitingen.
Aan adverteerders zullen uitsluitend globale gegevens, en dus geen                     persoonlijke of naar personen te herleiden informatie, worden verstrekt.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Iedere hosting nieuwsbrief bevat een persoonlijke link waarmee u               toegang heeft tot uw gegevens zodat u die eenvoudig kunt aanpassen of     verwijderen. U kunt uw gegevens ook hier wijzigen, of u afmelden.               Mocht dat niet lukken kunt u ons ook ten allen tijde een e-mail sturen         (naar info@vergelijkhosts.nl) met het verzoek om uw gegevens aan te       passen of te verwijderen, waarop wij onverwijld en conform uw verzoek     zullen handelen.

Meer informatie? Wilt u reageren?
Aarzelt u dan niet om even contact met ons op te nemen. Onze gegevens   vindt u bovenaan deze pagina.